Vaardigheidslijnen

CMK-Nijmegen ontwikkelt leerlijnen

Goed onderwijs begint met het formuleren van doelen. Deze doelen vormen samen een leerlijn of een leerplan. Vervolgens staat de didactiek centraal: hoe geef je het leerplan middels concrete lessen vorm? Een vaardigheidslijn geeft een geordend overzicht van de breedte van een kunstvak in een horizontale en verticale opbouw voor de groepen 1 t/m 8. Iedere school kan eigen keuzes maken in het vormgeven van de lessen, waarbij bestaande en digitale methodes als bronnenboek gebruikt kunnen worden. Tevens kunnen lessen van kunstvakdocenten en leerkrachten in de leerlijn worden ingevoegd.

Didactiek

Vaardigheidslijnen zeggen niets over de didactiek bij het lesgeven van een creatief vak. Iedere school heeft de eigen visie op het leren van de leerling geformuleerd. Met de vaardigheidslijnen wordt aangesloten op de eigen didactische uitgangspunten van de school, waarbij de leerling zich op "eigen-wijze" leert uitdrukken.

Een vaardigheidslijn kan door een team, leerkracht(en) en/of kunstvakdocent(en) ingezet worden om:

  • lesmateriaal aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling te ontwikkelen;
  • vanuit de vakspecifieke vaardigheden en de doelen lessen te zoeken in bestaande methodes/op internet;
  • lessen af te stemmen op een thema/leergebied;
  • te werken vanuit specifieke techniek/materialen/houdingen;
  • diversiteit en samenhang in het cultuuronderwijs aan te brengen;
  • een doorgaande leerlijn met de hele school te ontwikkelen;
  • het creatief proces als verbindend didactisch concept te ontwikkelen.

Nieuwsgierig naar de vaardigheidslijnen die de Lindenberg in samenwerking met de scholen ontwikkeld heeft? Bekijk hier wat voorbeelden:

Vaardigheidslijn Beeldend
Vaardigheidslijn Drama
Vaardigheidslijn Dans
Vaardigheidslijn Muziek
Vaardigheidslijn Literair