Windroos Waalsprong

Windroos Waalsprong grijpt CmK aan om een langetermijnvisie op cultuuronderwijs te ontwikkelen. De culturele competenties van de leerkrachten worden hierbij ingezet om het cultuuronderwijs op de school te versterken.

Doorlopende leerlijnen beeldend en muziek

Windroos Waalsprong heeft een doorlopende leerlijn beeldend en muziek ontwikkeld voor alle groepen. De lessen sluiten daardoor aan bij het niveau van de diverse leerlingen.

Vormgeven lessen vanuit het proces

Leerlingen maken binnen de leerlijn beeldend kennis met verschillende materialen en technieken. De leerkrachten leren beeldende lessen vanuit de proceskant vorm te geven. Hierbij wordt er onder andere gebruik gemaakt van digitale beeldende bronnen te werken, zoals “Laat maar zien”.

Co-creatie centraal

De beeldende kunstvakdocent ontwerpt lessen op maat voor de school. Co-creatie tussen beeldend docent en leerkracht staat centraal.

Meer informatie over de school:
www.windroosgoffert.nl/windroos-waalsprong