Klein Heyendaal

CmK 2

Klein Heyendaal heeft een unieke borging voor cultuureducatie met vakdocenten voor beeldend, dans en muziek vanaf groep 3. Een leerlijn erfgoed is uitgezet met daarin onder andere een aantal culturele uitstapjes. Leerkrachten geven tekenles. Deze werkwijze heeft de school in CmK 2 (2017-2020) tegen het licht gehouden. Doen we nog het juiste en waar zouden we veranderingen kunnen doorvoeren?

Inmiddels werkt de school in de bovenbouw met ateliermiddagen waarin leerlingen een eigen keuze mogen maken voor een kunstdiscipline. In de onderbouw sluiten de kunstlessen aan bij de thema's. 

CmK 3

De school wil met CmK 3 (2021-2024) ook de onderbouw betrekken bij het cultuuronderwijs. In schooljaar 2021-2022 zal een vakdocent muziek aansluitend bij de thema‚Äôs van het kleuteronderwijs muzieklessen verzorgen op de school.

De lessen volgen het principe van co-creatie, waarbij de leerkracht en vakdocent gebruik maken van elkaars didactische en vakinhoudelijke kwaliteiten.

Meer informatie over de school: www.kleinheyendaal.nl