Vernieuwingsschool Het Talent

Het Talent is een basisschool in Lent die al sinds CmK 1 (2013-2016) meedoet aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Het Talent heeft een uniek onderwijsconcept ontwikkeld, waarin het kind en het omgaan met verschillen centraal staan. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van het onderwijs: ieder kind volgt zijn eigen leerroute, het curriculum bestaat uit (speel)leerstoflijnen, geen jaarklassen maar verticale groepen en levensecht leren. Kinderen werken zelfstandig en veel samen.

CmK 1 en CmK 2

In CmK 1 en 2 zijn vaardigheidslijnen ontwikkeld voor de kunstvakken dans, drama, beeldend, literair, nieuw media en muziek. Kortom: Het Talent heeft het in de breedte gezocht tijdens CmK 1 en 2. Het streven hierbij was om alle kunstvakken inpasbaar te maken in het jaarprogramma, en er is aansluiting gezocht wordt bij de pijlers van het TOM-onderwijs (Team Onderwijs op Maat). Vanuit de vaardigheidslijnen zijn doelen op kindniveau geformuleerd voor de diverse disciplines en opgenomen in het kind-portfolio van de school. 

Meer informatie over de vaardigheidslijnen:
www.cmknijmegen.nl/vaardigheidslijnen

CmK 3

Muziekonderwijs is een aandachtspunt waarmee Het Talent aan de slag gaat in CmK 3. Muziekdocenten blijven betrokken bij de school om de mentoren van de 6 units  te inspireren en de coachen. Muziekdocenten geven lessen en 2 keer per jaar coachen zij vanuit de individuele leervraag de mentor. De mentor geeft de muziekles en de muziekdocent geeft  feedback. De muzieklessen worden in co-creatie met de mentor gegeven. De leerlingen krijgen gedurende 24 weken muziekles.

Meer informatie over de school: www.het-talent.nl