Deskundigheidsbevordering

CMK scholingen voor leerkrachten

Wij bieden CMK-scholingen voor leerkrachten/teams op het gebied van:

• vaardigheidsleerlijnen;
• het verkrijgen van inzicht in het werken met een creatief proces;
• het leren vormgeven van lessen vanuit de vaardigheidsleerlijn, gekoppeld aan het creatief proces van de leerling;
• nieuwe media en 21ste-eeuwse vaardigheden;
• coaching op de werkplek (learning by doing): muziek, drama, dans, beeldend en nieuwe media.

Kunstvakdocenten geven afgestemde voorbeeldlessen waarbij leerkrachten individuele leerdoelen formuleren. Voor inspiratie bekijk de video's over het belang van kunsteducatie en Wat leer je van kunst