De Bloemberg

Basisschool de Bloemberg is een school voor nieuwkomers, die sinds 2018 werkt met voltijdse schakelklassen die Nederlands als tweede taal leren. Het werken met taal staat centraal op de Bloemberg, en de slogan van de school is ‘Samen meertalig!’. De Bloemberg doet sinds CmK 2 (2017-2020) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

Meertalig wordt gebruikt in de breedste zin van het woord: niet alleen taal in woorden, maar ook taal in beelden, muziek, drama en dans. Als de gemeenschappelijke spreektaal (nog) ontbreekt, zijn er andere talen waarop het team een beroep kan doen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Vakdocenten verzorgen lessen binnen de school.

In schooljaar 2020-2021 heeft de interne cultuurcoördinator een nieuw beleidsplan cultuuronderwijs gemaakt. Verder is de werkgroep cultuur uitgebreid met twee nieuwe leerkrachten. De wens van het team is om cultuur te verbinden aan de thema’s uit de nieuwe taal- en woordenschatmethode die de school sinds 2020-2021 gebruikt: ‘Wereld vol Woorden’.

Ieder thema uit de methode wordt gekoppeld aan een kunstdiscipline die erbij aansluit. De lessen worden zowel door leerkrachten als vakdocenten gegeven. Vakdocenten muziek en dans ontwikkelen lessen voor de thema’s waarbij ze zelf geen les geven. Hiermee krijgt de leerkracht inspiratie en een basis om zelf een kwalitatieve kunstles te geven.

Meer informatie over de school: www.de-bloemberg.nl