De Verbinding

De Verbinding is een relatief nieuwe school in Lent, en legt zowel in theorie als praktijk verbanden tussen traditioneel en vernieuwend onderwijs. Leerlingen ontdekken de wereld om zich heen, zien verbanden en slaan bruggen. Hierbij wordt er gewerkt volgens de principes van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Dit betekent dat alle vakken zoveel mogelijk geïntegreerd worden aangeboden in het thema.

De Verbinding krijgt in het voorjaar van 2022 een nieuw gebouw. Het belang van cultuuronderwijs voor de school komt in het ontwerp van dit gebouw naar voren. In het kindcentrum zal in de nieuwbouw een speellokaal, atelier en muziekruimte zijn. Daarnaast zal er ook een bibliotheek en een theaterzaal komen.

CmK 2

De Verbinding doet sinds CmK 2 (2017-2020) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Vanuit CmK 2 is De Verbinding gestart met muziek en danslessen voor alle groepen aansluitend bij de jaarthema’s. Kunstvakdocenten werken hierbij in nauwe samenwerking met de leerkracht aan het cultuuronderwijs. Lessen worden samen ontworpen en in een digitaal portfolio worden bevindingen over de culturele ontwikkeling bij gehouden.

CmK 3

De Verbinding gaat door met de ontwikkeling van het cultuuronderwijs binnen CmK 3 (2021-2024). Aan de schoolbrede thema’s waarmee er binnen de Verbinding wordt gewerkt worden in het kader van CmK creatieve activiteiten gekoppeld. Hierbij ligt de nadruk op het procesgericht werken. Binnen deze didactiek worden leerlingen gestimuleerd om meerdere mogelijkheden uit te proberen, autonoom te denken en onderbouwde keuzes te maken.

Schoollied

De Verbinding heeft bij de oprichting van de school in 2018 een eigen schoollied laten schrijven door Mart Heijmans, de helft van het duo Kruis en Mol. Het lied heet 'Samen naar de overkant', en is hier terug te vinden: https://www.de-verbinding.info/kinderen/schoollied-bladmuziek/

Meer informatie over de school: www.de-verbinding.info