De Wingerd

Beeldend op de kaart

De Wingerd is een basisschool in de Nijmeegse wijk Lindenholt die heeft meegedaan aan CmK 1 (2013-2016) en CmK 2 (2017-2020). De Wingerd heeft het CmK-traject inmiddels afgerond.

Binnen het CmK-traject is de belangrijkste doelstelling van De Wingerd geweest om het kunstvak Beeldend steviger op de kaart zetten. 

In de eerste jaren CmK kreeg de school regelmatig vakdocenten beeldend over de vloer. De groepsleerkrachten maakten kennis met de online methode 'Laat maar Leren', het werken met de vaardigheidslijn beeldend en een serie beeldende lessen die aansloot bij de thema's in de klas.

De jaren erop werd de inzet van kunstvakdocenten op De Wingerd voortgezet. Door naschoolse deskundigheidsbevordering werd het de leerkrachten duidelijk op welke manier zij zelf met de online methode en de vaardigheidslijn beeldend konden werken. Daarbij werd de focus enerzijds gelegd op het tonen van gemaakt werk (vitrines, lijsten, tentoonstellingen), anderzijds op het investeren in de beeldende faciliteiten van de school.

In de laatste fase van het CmK-traject heeft de school samen een doorlopende leerlijn beeldend vormgegeven. In iedere groep is er een werkbaar overzicht gemaakt van welke Laat Maar Leren lessen het beste aansluiten bij de kleuter-, Staal-  en wereldoriĆ«ntatie-thema's. 

Meer informatie over de school: www.wingerd-nijmegen.nl