De Tovercirkel

De Tovercirkel is een kleinschalige Jenaplanschool in Malden, met als slogan: ‘Ontdek je eigen toverkracht, dan groei je telkens weer’. De Tovercirkel doet al sinds 2013 mee met Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK 1 - Nadruk op muziekonderwijs

Tijdens CmK 1 (2013-2016) lag de nadruk op het ontwikkelen van het muziekonderwijs. In samenwerking met vakdocenten muziek zijn er muzieklessen ontwikkeld die afgestemd zijn op de thema’s in de klas. Leerkrachten van de school werden door deze vakdocenten begeleid zodat ze deze muzieklessen ook zelf konden gaan geven. Door ook nog deel te nemen aan de Impulsregeling Muziekonderwijs is het muziekonderwijs verder verankerd binnen de school.

CmK 3 - Aan de slag met beeldend

Met de deelname aan CmK 3 (2021-2024) gaat de school werken aan het beeldende onderwijs voor alle groepen. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) wordt er een programma ontwikkeld waarin leerlingen aan de slag gaan met procesgericht werken en onderzoekend spel.

De beeldend docent levert uitdagende materialen waar de kinderen mee mogen experimenteren in een groot lokaal of atelier. Ze krijgen letterlijk de ruimte om met de materialen te spelen en een eigen proces op te starten in de omgang met de materialen.

De docent en de leerkracht kunnen het creatieve proces stimuleren door een bepaalde probleemstelling of uitdaging voor te leggen aan de kinderen. Leerkrachten worden nauw betrokken bij het proces en krijgen de ruimte om te observeren, leren en ontdekken.

Meer informatie over de school: www.tovercirkel.nl

Accepteer Statistieken Cookies Om deze video te bekijken.