Nutsschool Lankforst

CmK 2

Nutsschool Lankforst doet sinds 2017 mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van de deelname aan CmK 2 (2017-2020) was om het cultuuronderwijs op de school aan te laten sluiten bij en integreren met de thema’s van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

De leervragen van de leerlingen staan hierbij centraal. De leerlingen formuleren de leervragen rondom een gezamenlijk gekozen thema. Leerkrachten gaan vervolgens met de kunstvakdocenten aan de slag om de leervragen van leerlingen in een creatieve opdracht vorm te geven.

Naast Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de school gebruik gemaakt van de Impulsregeling Muziekonderwijs. Muziekdocenten sloten hierbij met hun lessen ook aan bij de thema’s van het OGO-onderwijs. Deze werkwijze beviel de school zeer goed.

CmK 3

Met CmK 3 (2021-2024) gaat de school dan ook door met deze muzieklessen. Twee muziekdocenten verzorgen deze lessen voor de onder- en bovenbouw in co-creatie met de leerkrachten. De vakinhoudelijke lessen worden door deze muziekdocenten gegeven. De leerkrachten herhalen gedurende de week kleine muziekopdrachten of zingen de liedjes uit de lessen van de muziekdocenten met de leerlingen.

Inzet van de school is om de doorlopende leerlijn muziek te behouden, en daarbij niet afhankelijk te zijn van de mogelijkheden van individuele leerkrachten. De lessen van de muziekdocenten vormen daarbij een belangrijke inspiratiebron, en zorgen ervoor dat het muziekonderwijs geborgd blijft op de school. Door deze werkwijze zijn er structureel meerdere leerkrachten enthousiast met muziek in de klas aan de slag.

Meer informatie over de school: www.nutsschool.nu