Entrea De Bron

Entrea de Bron is een school voor speciaal onderwijs, speciaal gericht op kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Een fijne plek in de buurt van het Nijmeegse Goffertpark, waar kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen binnen een onderwijsomgeving die goed bij ze past.

CmK 3

De school is in het schooljaar 2021-2022 gestart met Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen met het team en de schoolleiding is besproken wat de beste manier is om het cultuuronderwijs voor de leerlingen te verbeteren.

Het plan begint met een verkennende fase. Hierin onderzoeken leerkrachten, de intern begeleider en de kunstvakdocent gezamenlijk welke vormen van cultuuronderwijs het beste aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van de leerlingen. In co-creatie wordt onderzocht welke disciplines bij de kinderen passen en hoe een productieve werkwijze geïmplementeerd kan worden binnen het cultuuronderwijs op De Bron.

In oktober 2021 is het traject van start gegaan met een reeks danslessen. In de loop van het schooljaar 2021-2022 wordt bekeken welke andere disciplines aan bod komen die aansluiten bij de doelstellingen van het traject.

Vakdocenten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het programma. Hun expertise wordt ingezet om lessen samen te stellen waarin de leerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In de lessen staat laagdrempeligheid voorop: iedereen mag meedoen, maar je mag ook de kunst afkijken van een ander. Op de Bron krijgt een kind telkens een nieuwe kans.

Meer informatie over de school: www.debronschool.nl