Windroos Goffert

Windroos Goffert is een school voor speciaal basisonderwijs gelegen aan het Goffertpark in Nijmegen. Windroos Goffert doet sinds CmK 2 (2017-2020) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK 2

Windroos Goffert heeft de deelname aan CmK 2 gebruikt om een cultuuronderwijsprogramma te ontwikkelen met een diverser aanbod dat beter aansluit bij de interesses en behoeften van de leerlingen. Kunstvakdocenten hebben vanaf schooljaar 2018-2019 muziek- en dramalessen aan groep 1 t/m 6 gegeven. Groep 7/8 hebben lessen in stop-motion animatie gekregen.

Cultuuronderwijs wordt gekoppeld aan de thema’s van de methode voor wereldoriëntatie: “de Zaken van Zwijsen”. Door themagericht te werken verrijkt de school het woordenschatonderwijs. 

Vakdocenten leiden ieder thema in met een toneelstuk waarin drama, muziek en woordenschat centraal staan. Leerkrachten en leerlingen spelen hierbij in geleidelijke opbouw mee. Vakdocenten en leerkrachten hebben verder in co-creatie samengewerkt om de lessen goed af te stemmen op de verschillende niveaus van de leerlingen.

CmK 3

Windroos Goffert zet de ingezette werkwijze uit CmK 2 voor de groepen 1 t/m 5 voort in de derde periode CmK (2021-2024). Inmiddels zijn vakdocenten in co-creatie met de leerkrachten steeds beter in staat om de verschillende groepen op niveau les te geven.

Het inleiden van het thema met een toneelstuk door vakdocenten muziek en drama blijft een belangrijke rol spelen in het lesprogramma.  De verwerkingslessen zijn steeds meer gericht op het meenemen van de leerlingen in het creatieve proces. Leerkrachten kunnen onderdelen van de les herhalen of er gedurende de week op voortbouwen.

Groep 6 t/m 8 starten in schooljaar 2021-2022 met beeldende lessen waarin maakonderwijs en techniek centraal staan. Het beeldend lokaal van de Windroos Goffert zal opnieuw worden ingericht voor deze lessen.

Verder zal een groep van de Windroos deelnemen aan de voorstelling ‘Reis naar de Regenboog’ van LEF in de zomer van 2022. Lees meer over LEF op de website van Cultuur En School Nijmegen: cultuurenschoolnijmegen.nl/primair-onderwijs/lef

Daarnaast volgen drie medewerkers van de school een opleiding tot intern cultuurcoördinator tijdens het schooljaar 2021-2022. Deze icc’ers zullen samen met het team een nieuw beleidsplan cultuuronderwijs schrijven.

Meer informatie over de school: www.windroosgoffert.nl