Brede school De Lindenhoeve

Binnen de Brede school De Lindenhoeve werken ouders, school en instellingen in de wijk Zellersacker samen om de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten en hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Sport, gezondheid en cultuur zijn hierbij speerpunten. Alle groepen krijgen een deel van het jaar cultuuronderwijs onder schooltijd, gegeven door kunstvakdocenten. Na schooltijd kunnen kinderen kiezen voor activiteiten als muziek, sport, koken en ICT-vaardigheden.

CmK 3

De Lindenhoeve doet sinds CmK 3 (2021-2024) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij de start van de deelname aan CmK is het bestaande cultuurprogramma onder schooltijd nog eens goed bekeken. De wens van de school was om een programma aan te kunnen bieden dat geschikt is voor alle leerlingen, en dat bijdraagt aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Dit programma is in schooljaar 2020-2021 van start gegaan en wordt in schooljaar 2021-2022 verder uitgewerkt.

Het nieuwe cultuurprogramma bestaat uit lessen in creatieve technologie, dans en muziek. Creatieve technologie wordt verzorgd in samenwerking met Oddstream, onderdeel van Lindenberg Cultuurhuis. Hiervoor wordt een doorlopende leerlijn voor de bovenbouw ontwikkeld.

Groep 3 t/m 8 gaan aan de slag met het dansprogramma van ID Dance, waaraan een presentatie voor de ouders en de buurt gekoppeld is. Groep 1 t/m 4 krijgt muzieklessen, waarbij muziek verbonden wordt aan de taalthema’s. Hierdoor dragen deze lessen ook bij aan het vergroten van de woordenschat.

Meer informatie over de school: www.de-lindenhoeve.nl