Montessori Lindenholt

Montessori Lindenholt doet al sinds 2013 mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK 1

In de eerste periode van CmK (2013-2016) heeft de school een doorlopende leerlijn dans ingevoerd voor de onder-, midden- en bovenbouw. De leerlijn bestaat uit 12 danslessen voor ieder leerjaar, die de leerkracht zelf kan uitvoeren. Deze lessen dansexpressie zijn ontwikkeld door dansdocenten. Verder is er ook gewerkt aan de dansvaardigheden van de leerkrachten. Door de lessen uit de doorlopende leerlijn dans is er meer ruimte voor het creatieve proces van de leerlingen, en wordt er meer geƫxperimenteerd.

CmK 3

De school heeft een hernieuwde aanvraag gedaan voor CmK 3. Het wil in deze periode werken aan een doorlopende leerlijn muziek voor de leerlingen van alle bouwen aansluitend bij de didactiek van het Montessorionderwijs. In schooljaar 2021-2022 starten de muzieklessen gegeven door een muziekdocent in de onder- en middenbouw. Gedurende looptijd van CmK 3 (2021-2024) zal ook gekeken worden of de bovenbouw betrokken kan worden bij het muziekonderwijs.

De lessen volgen het principe van co-creatie, waarbij de leerkracht en vakdocent gebruik maken van elkaars didactische en vakinhoudelijke kwaliteiten om een muziekprogramma afgestemd op de didactiek van het Montessorionderwijs vorm te geven.

Meer informatie over de school: www.montessori-lindenholt.nl