­Brede school de Zonnewende

De Zonnewende is een kleine, overzichtelijke brede school met een vast en betrokken team in de Nijmeegse wijk Heseveld. Kinderen krijgen op de Zonnewende een brede ontwikkeling, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. De Zonnewende doet sinds CmK Extra (2020-2021) en CmK 3 (2021-2024) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK Extra en CmK 3 - Verlengde Schooldag

In schooljaar 2020-2021 is er vanuit de CmK Extra-subsidie een Verlengde Schooldag ontwikkeld en georganiseerd voor groep 5 en 6. In schooljaar 2021-2022 wordt deze Verlengde Schooldag voortgezet.

Binnenschools en buitenschools verbonden

Met de Verlengde Schooldag wordt de verbinding gelegd tussen binnenschools en buitenschools leren. Dit wordt gedaan door de schooldag met een uur te verlengen, en de activiteiten al te laten starten onder schooltijd.

Wereldoriëntatie en creatieve vakken

Tijdens de Verlengde Schooldag wordt wereldoriëntatie verbonden aan de creatieve vakken. Door deze verbinding ontstaat er een rijke context waarin de leerlingen ervaringen op kunnen doen en uitgedaagd worden om zelf aan de slag te gaan.

Actieve manier van leren

Uitgangspunten van de Verlengde Schooldag zijn (mee)maken en betekenis geven. Het biedt een actieve manier van leren voor de kinderen. Leerlingen geven de lesstof op eigen wijze vorm. Het geleerde wordt zichtbaar gemaakt in een presentatie aan de ouders.

Co-creatie en Bindkracht10

Kunstvakdocenten werken in co-creatie met de leerkrachten van de Zonnewende. De te behandelen lesstof wordt altijd afgestemd met de leerkracht. Ook welzijnsorganisatie Bindkracht10 werkt mee aan de Verlengde Schooldag, en voert een activiteit op het activiteitenplein van de school uit. Leerkrachten van de Zonnewende observeren en begeleiden de kinderen tijdens de Verlengde Schooldag.

Meer informatie over de school: www.de-zonnewende.nl

Meer informatie over de Verlengde Schooldag: 
Flyerpakket PO van Lindenberg op School (PDF)