TaalSter Nijmegen

Kentalis de TaalSter Nijmegen is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Communicatie staat centraal op de TaalSter, en de school heeft dan ook als motto “samen sterk in communicatie”. Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de uitdrukkingsvaardigheden van leerlingen.

CmK 2

De Taalster Nijmegen doet sinds CmK 2 (2017-2020) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.  In het kader van talentontwikkeling en kennismaking met cultuur krijgen leerlingen meer keuzevrijheid bij het kiezen van een kunstdiscipline.

CmK 3

De TaalSter vervolgt met deelname aan CmK 3 (2021-2024) het traject dat eerder ingezet is onder CmK 2 om het cultuuronderwijs te verbeteren.

Tijdens een wekelijkse creatieve middag kunnen leerlingen om de 6 weken een keuze maken met welke discipline zij aan de slag gaan. Kunstvakdocenten geven drama, muziek, circus en werelddans.

In co-creatie met de leerkrachten wordt gekeken naar disciplines die hierop een aanvulling vormen en die aansluiten bij de talenten van de betreffende leerkrachten op cultuurgebied. Op deze manier kunnen leerlingen kiezen uit 7 tot 8 verschillende kunstvormen. 5 keer per jaar wisselen de leerlingen van discipline.

Meer informatie over de school:
kentalis.nl/onze-scholen/kentalis-de-taalster

Dans Magazine

Meer lezen over de creatieve middagen op de TaalSter? In Dans Magazine van december 2020 staat een prachtig artikel over de werkwijze van de docent werelddans Aartie Jagmohan.

Artikel is te lezen via deze link. Het is ook mogelijk een papieren exemplaar van het tijdschrift te bestellen via https://dansmagazine.nl/magazine/losse-nummers/bestellen.