Hidaya

Hidaya is een basisschool op islamitische grondslag in de wijk Hatertse Hei in Nijmegen. Hidaya doet al sinds 2013 mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK 1

In de eerste periode van CmK (2013-2016) heeft de school gewerkt aan een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Hierin staan de vaardigheden vanuit de kunstdisciplines, het stimuleren van talenten van leerlingen en de islamitische identiteit van de school samen centraal.

Hiervoor heeft de school een doorlopende leerlijn Beeldend ontwikkeld, waarbij de lessen tekenen en handvaardigheid aansluiten bij de taalmethode ‘Staal’. De lessen drama sluiten aan bij verhalen uit de islamitische cultuur.

CmK 3

Met CmK 3 gaat de school hernieuwd aan de slag om de schoolbrede voorstellingen een nieuwe impuls te geven. De wens is om voor de groepen 3-4 en voor de bovenbouwgroepen een aparte voorstelling te maken met presentatie voor de ouders en medeleerlingen. Met deze voorstellingen wil de school talenten herkennen, stimuleren en ontwikkelen bij de leerlingen.

Voor de groepen 3-4 zal operazangeres Deirdre Angenent de opera Hans en Grietje bewerken voor de school. Samen met de leerkrachten zal zij de gecomponeerde muziek, liedjes en teksten met kinderen in een kleine opera aan ouders presenteren.
Lees hier een artikel over dit project.

Verder worden voor de groepen creatieve schrijflessen ontwikkeld en gegeven. Leerkrachten krijgen inzicht en scholing in het op een creatieve wijze aanbieden van deze schrijflessen. Een vakdocent zet de lijn uit in afstemming met de intern begeleider van de school voor de groepen 3 t/m 8 aansluitend bij de thema’s van het taalonderwijs.

Meer informatie over de school: www.hidaya.nl