Brede School Prins Maurits

Brede School Prins Maurits staat in de wijk Zwaneveld (Dukenburg). Op deze school neemt talentontwikkeling onder en na schooltijd een belangrijke plek in. Brede School Prins Maurits doet sinds CmK 2 (2017-2020) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK 2

Met de deelname aan CmK 2 legt Brede School Prins Maurits de verbinding tussen de kunstvakken en het woordenschatonderwijs. Kunstvakdocenten drama, beeldend en muziek geven in alle groepen lessen die afgestemd zijn op de ontwikkeling van de woordenschat. Verder zijn de binnen- en buitenschoolse lessen inhoudelijk op elkaar afgestemd.

CmK 3

In 2020 is de school in het kader van CmK Extra gestart met een Plusatelier voor kinderen uit de groepen 6-7-8. Het Plusatelier wordt voortgezet en verder ontwikkeld met de deelname aan CmK 3 (2021-2024). Het Plusatelier Beeldend richt zich op het maakonderwijs en focust op leren door te maken. Tegelijk gaat het om het bevorderen van een nieuwsgierige houding bij de leerling, en het ontwikkelen van volharding en vindingrijkheid.

Het stimuleren van de eigen talenten, interesses en creativiteit van de leerlingen staat centraal. Leerlingen worden geselecteerd voor de deelname aan het Plusatelier. Gedurende het schooljaar kunnen groepen eventueel gewisseld worden. Het binnen- en buitenschoolse leren worden aan elkaar verbonden.

Meer informatie over de school: prins-mauritsschool.nl