Vrijeschool Meander

Meander, vrijeschool voor basisonderwijs in Nijmegen, start vanaf schooljaar 2021-2022 met Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK 3). De school wil met behulp van de deelname aan CmK de doorlopende leerlijn muziek verbreden en verankeren in de school. Co-creatie tussen school en de Nijmeegse Federatie voor Muziekverenigingen zal verder uitgebouwd worden. 

Zingen staat in de leerlijn van Meander in alle leerjaren op het programma. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd om een muziekinstrument leren te bespelen. De afgelopen jaren heeft Meander deelgenomen aan “Méér Muziek in de Klas”, een traject in samenwerking met de Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen (NFM), waarbij er onder andere samengespeeld wordt met een harmonieorkest. Dit traject zal voortgezet worden en uitgebreid worden naar twee groepen, waardoor er een doorlopende leerlijn ontstaat. Najaar 2021 zal de eerste groep starten, voorjaar 2022 de tweede groep. 

Het traject start met 6 lessen Algemene Muzikale Vorming, verzorgd door een leerkracht van Meander. Hierin maken de leerlingen kennis met het notenschrift en alle instrumenten die er in een harmonieorkest gespeeld worden. Na deze eerste kennismaking kiezen de leerlingen voor een instrument dat ze graag willen bespelen. Muziekdocenten van NFM geven daarna 8 lessen waarin de leerlingen hun gekozen muziekinstrument leren bespelen. Daarop volgen 2 lessen ter voorbereiding op een gezamenlijke presentatie. Leerlingen worden uitgenodigd om buitenschools een repetitie of een concert van het orkest bij te wonen. 

Meer informatie over de school: www.vrijeschoolmeander.nl