De Geldershof

De Geldershof is een brede school in Lent (Nijmegen-Noord), en doet sinds 2018 mee met Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK 2

Bij de start van de deelname aan CmK 2 in 2018 is er een cultuurwerkgroep samengesteld binnen de school, die met het team besproken heeft hoe zij het cultuuronderwijs op school vorm willen geven. Verder is er een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken van het cultuuronderwijs op school.

Omdat de school vanuit de regeling Impuls Muziekonderwijs al een succesvol traject voor muziek had lopen, is er gekozen om CmK te gebruiken om voor het beeldend onderwijs.

Binnen het beeldend traject wordt in co-creatie gewerkt met de leerkrachten. Drie beeldende vakdocenten geven procesgerichte lessen, waarbij de leerkrachten de week daarop de lessen verder uitwerken. De vaardigheidslijn beeldend van de Lindenberg vormt het uitgangspunt van de lessen. Ook is er kennisgemaakt met een online methode.

CmK 3

In CmK 3 (2021-2024) wordt dit traject vervolgd, en is er verder gestart met het werken in een beeldend kleuteratelier. Binnen dit atelier werken kleuters procesgericht aan hun creatieve ontwikkeling. De leerlingen uit de midden- en bovenbouw volgen de vaardigheidslijn beeldend van de Lindenberg. De school heeft een prachtig technieklokaal waarin met halve groepen gewerkt wordt om de kinderen goed te kunnen begeleiden met het beeldend proces. 

Meer informatie over de school: degeldershof.nl