De Sterredans

De Sterredans is een Jenaplanschool in Nijmegen-Oost, die meegedaan heeft met CmK 1 (2013-2016) en CmK 2 (2017-2020). De Sterredans heeft het CmK-traject inmiddels afgerond.

Op De Sterredans is cultuuronderwijs onlosmakelijk verbonden is met het schoolprogramma. De Sterredans wil kinderen van alle leeftijden leren kunst te maken en mee te maken.

Door het creatieve proces te verbeelden en te beleven leren kinderen zich op “eigen-wijze” uit te drukken in dans, drama, beeldend, muziek en nieuwe media. Het experimenteren, onderzoeken en vormgeven van een creatief proces is belangrijk voor de ontwikkeling van de creativiteit en sluit aan bij de basisvaardigheden van de 21ste eeuw.

De Sterredans heeft door deelname aan CmK de diverse kunstdisciplines hernieuwd tegen het licht gehouden. Daarbij zijn de vragen geordend rond inhoud, didactiek en organisatie. Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen en met wie en wanneer gaan we het doen? 

De school heeft onder andere een doorlopende leerlijn muziek geïmplementeerd, waarbij gewerkt wordt aan de hand van een digitale methode.

Meer informatie over de school: www.sterredans.nl