De Akker

Basisschool de Akker staat in de wijk St. Anna / Hatertse Hei. De Akker doet sinds CmK 2 (2017-2020) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK 2

Basisschool de Akker is vanuit de deelname aan CmK 2 gestart met het verbeteren van het beeldend onderwijs voor alle groepen van de school. Creativiteits-
ontwikkeling en het aanleren van beeldende vaardigheden staan hierbij centraal.

In samenwerking met een beeldend vakdocent, de interne cultuurcoördinator en de werkgroep cultuur van de school zijn diverse trajecten bedacht en uitgevoerd. Zo is er een kunstroute gemaakt voor alle klassen. Elke klas bezocht een beeld in de buurt en kreeg daarna een les beeldend.

Verder zijn er beeldende lessen gegeven aan de hand van de doorlopende leerlijn beeldend.  Leerlingen uit alle groepen bouwen hierdoor kennis op over materialen, technieken en kunstzinnige aspecten als compositie en ruimtelijkheid.

CmK 3

Met deelname aan CmK 3 (2021-2024) zet de school voor groep 1-2 in op de kleuterateliers, waar onderzoek met materialen en procesgericht werken aan bod komt.

Voor de andere groepen komt de focus te liggen op aansluiting op de thema’s van de lesmethode Blink. In de kunstweek wordt er verder een kunstroute of een bezoek aan het Afrikamuseum georganiseerd.

Meer informatie over de school: www.bsdeakker.nl