Entrea De Berg

Entrea De Berg is een school voor speciaal onderwijs gericht op leerlingen vanaf groep 4/5. De school staat op een prachtige plek, gelegen aan het bos bij de St. Maartenskliniek in Ubbergen. Hier krijgen de kinderen speciaal onderwijs op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele onderwijsbehoeften per kind.

CmK 3

Entrea De Berg doet vanaf schooljaar 2021-2022 mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. In het voorjaar van 2021 is er een nulmeting gedaan, waarbij het team van de school werd uitgenodigd om mee te denken over de invulling van het cultuuronderwijs. Hieruit kwam onder andere de wens naar voren om de leerlingen aan de slag te laten gaan met hedendaagse cultuurvormen die goed aansluiten bij hun leefwereld.

De eerste fase van het traject richt zich op kennismaking met de verschillende disciplines en vakdocenten, om te onderzoeken wat het beste bij de leerlingen past. In het schooljaar 2021-2022 zullen er vier disciplines aan bod komen: hiphop, creatieve technologie, muziek en beeldende vorming. In september 2021 is de school met veel enthousiasme begonnen met hiphoplessen voor alle acht groepen. Deze lessen worden gegeven door een vakdocent die hierin gespecialiseerd is.

Berg Entrea wil alle kinderen de kans geven om kennis te maken met een breed scala aan kunstdisciplines. Co-creatie tussen leerkrachten en vakdocenten wordt gestimuleerd om het cultuuronderwijs van kwaliteit te voorzien en alle leerlingen in hun onderwijsloopbaan de mogelijkheid te bieden talenten te ontwikkelen. Ook leerkrachten krijgen binnen het traject de kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen rond de diverse disciplines.

Meer informatie over de school: www.debergschool.nl