Daltonacademie De Meiboom

Daltonacademie De Meiboom is een basisschool in de Nijmeegse wijk de Meijhorst. In het Daltononderwijs zijn kinderen zelf eigenaar van hun ontwikkeling en leerproces, binnen de eisen en regels van de school en rekening houdend met anderen. De Meiboom doet sinds CmK 3 (2021-2024) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

CmK 3

De Meiboom investeert al langdurig in cultuuronderwijs. Vakdocenten verzorgen drama- en danslessen die passen bij de schoolthema’s. Met de deelname aan CmK zullen ook beeldend en muziek een plek krijgen in het curriculum, en verbonden worden aan de schoolthema’s.

In het schooljaar 2021-2022 start de school met een nieuwe wereldoriëntatiemethode, FAQTA. Door de creatieve vakken hieraan te koppelen worden de lessen voor de kinderen een samenhangend geheel.

In het voorjaar van 2022 zal verder het naschoolse project ‘Buitenkunst’ in samenwerking met welzijnsorganisatie Bindkracht10 voortgezet worden. Hierbij gaan leerlingen creatief aan de slag in de buitenlucht op het schoolplein onder begeleiding van kunstvakdocenten. Dit project wordt toegankelijk gemaakt voor alle kinderen uit de wijk.

Drama- en dansdocent Marly Philips is een van de kunstvakdocenten die werkzaam is op de Meiboom. In het kader van ‘Verhalen uit de Lindenberg’ wordt zij dit schooljaar gevolgd, en vertelt zij over haar ervaring als docent voor Lindenberg op School. Bekijk haar verhaal op https://www.delindenberg.com/verhalen-uit-de-lindenberg/docent-marly

Meer informatie over de school: www.demeiboom.nl