Kindcentrum TOON

Kindcentrum TOON staat in de wijk Neerbosch-Oost en deed voor het eerst mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit tijdens CmK 1 (2013-2016). Vanaf 2021 doet TOON mee aan CmK 3 (2021-2024).

In 2021 is binnen TOON een nieuw voorzieningenhart gestart. Hier worden onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen onder één dak aangeboden.

Binnen het Kindcentrum staat de intensieve samenwerking tussen de diverse partners voorop. Dit alles met als doel de optimale ontwikkel- en leeromgeving te creëren voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Gedurende de dag komen de kinderen samen om te leren, spelen, ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

CmK 3 - Cultuuronderwijs in verbinding met wereldoriëntatie, taal en naschools aanbod

De school wil graag hernieuwd aan de slag met de plek van het cultuuronderwijs in verbinding met het naschoolse cultuuraanbod. Goed cultuuronderwijs op Kindcentrum TOON betekent cultuuronderwijs in verbinding met wereldoriëntatie en taalonderwijs.

De creatieve cultuurlessen worden afgestemd op onderwerpen en begrippen van zowel taal- als wereldoriëntatie-methodes. De school stelt zich ten doel ook al het receptieve aanbod (voorstellingen, museumbezoek, etc.) af te stemmen op de thema's van het taal- en wereldoriëntatie-onderwijs.

Verlengde Schooldag

Eén van de kenmerkende projecten op Kindcentrum TOON is de Verlengde Schooldag; het project waarbij de leerlingen uit groep 5 en 6 gedurende het project één dag per week een uur langer naar school gaan.

De kinderen krijgen elke week een kort toneelstuk te zien, dat gespeeld wordt door drie kunstvakdocenten van Lindenberg op School. Het toneelstuk sluit aan bij de thema’s uit wereldoriëntatie, zoals de prehistorie, de Romeinen en de Middeleeuwen. Na het toneelstuk gaan zij in groepjes verder aan de slag met het thema door middel van de disciplines beeldend, drama en muziek.

Wijkreporters, creatieve technologie en klassiek ballet naschools

Om alle kinderen gelijke kansen te bieden wordt er een ambitieus naschools cultuurprogramma aangeboden. Leerlingen uit de onderbouw kunnen meedoen aan lessen klassiek ballet.

Voor de leerlingen uit bovenbouw is er een atelier voor creatieve technologie. Verder kunnen ze deelnemen aan het project Wijkreporters. Hierbij gaan kinderen aan de slag als echte reporters om verslag te doen in en voor de wijk.

Neerbosch-Oost is een buurt vol muziekstraten. In samenwerking met de Nijmeegse Muziekfederatie wordt onderzocht of de leerlingen naschools kennis kunnen maken met instrumenten.

Meer informatie over de school: www.kindcentrumtoon.nl