TaalSter Groesbeek

In de Groesbeekse bossen ligt Kentalis de TaalSter Groesbeek: een school voor speciaal onderwijs voor kinderen die slechthorend zijn of moeite hebben met taalontwikkeling. Communicatie staat centraal op de TaalSter, en de school heeft dan ook als motto “samen sterk in communicatie”. Cultuuronderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de uitdrukkingsvaardigheden van leerlingen.

CmK 3

De Taalster Groesbeek doet sinds CmK 3 (2021-2024) mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. In het schooljaar 2021-2022 gaan de leerlingen van de TaalSter Groesbeek in het kader van CmK wekelijks aan de slag met muziek. In de lessen staan zingen, luisteren, bewegen en muziek maken centraal. De school krijgt hulp van een muziekdocent bij de ontwikkeling van het muziekcurriculum.

De lessen zijn opgebouwd volgens het principe van co-creatie met de leerkracht. Aan de hand van voorbeeldlessen kunnen de leerkrachten van de TaalSter Groesbeek de kunst afkijken, om later geleidelijk aan zelf de muzieklessen te gaan geven. Eens in de 14 dagen geeft de muziekdocent les, de week daarop herhaalt de leerkracht onderdelen van die les.  Hierdoor ontwikkelt de leerkracht gaandeweg steeds meer vaardigheden om zelf muzieklessen te geven.

Meer informatie over de school: 
kentalis.nl/locaties/kentalis-de-taalster-groesbeek