Entrea De Tapir

Entrea De Tapir is een school voor speciaal onderwijs, speciaal gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Een fijne plek in de buurt van het Nijmeegse Goffertpark, waar kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen binnen een onderwijsomgeving die goed bij ze past.

CmK 3

Entrea De Tapir is in schooljaar 2021-2022 gestart met Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen met het team en de schoolleiding is besproken wat de beste manier is om het cultuuronderwijs voor de leerlingen te verbeteren. Een grote wens die uit die besprekingen naar voren kwam, was om dramalessen aan te kunnen bieden aan de leerlingen.

Marly Philips en Danielle van Heesbeen, twee dramadocenten van Lindenberg op School, gaan met twee groepen aan de slag met een toneelspel op het podium van Entrea De Tapir. Dit toneelspel sluit aan bij het schoolthema. Vervolgens geven de docenten allebei een verwerkingsles aan een groep. In totaal doen er 8 groepen mee aan deze dramalessen.

In de les worden de leerlingen uitgenodigd om te oefenen en te experimenteren met het dramaspel. De docenten maken gebruik van de zogenaamde ‘teaching-in-role’-lesmethode. Zij geven vanuit verschillende rolfiguren inspiratie op het podium en spelen mee in de lessen. Hiermee verlagen ze de drempels voor de leerlingen om zelf ook een rol te spelen en hun fantasie de vrije loop te laten.

Meer informatie over de school: www.detapirschool.nl