Montessorischool Nijmegen-Oost

Montessorischool Nijmegen-Oost is gevestigd in een prachtig pand aan de Heyendaalseweg, en doet al sinds 2013 mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit.

Cultuuronderwijs wordt verbonden met het kosmisch onderwijs binnen de lesmethode ‘Da Vinci’. Binnen deze lesmethode zijn er geen aparte vakken, maar wordt er een wekelijkse centrale les wereldverkenning gegeven waar alles in zit.  Aan de hand van de thema’s die centraal staan in de Da Vinci-methode wordt er een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs ontwikkeld.

CmK 1

Tijdens CmK 1 (2013-2016) is er veel aandacht besteed aan het koppelen van muziek, dans en drama aan de Da Vinci-methode.

CmK 3

Doel van de deelname aan CmK 3 (2021-2024) is het verbeteren van het beeldend onderwijs.

De cultuurwerkgroep van Montessorischool Nijmegen-Oost gaat hiervoor nauw samenwerken met twee vakdocenten beeldend van de Lindenberg. Er worden beeldende lessen ontwikkeld en uitgetest die op maat gemaakt zijn en aansluiten op de lesmethode van de school. Hierbij wordt de ‘montessoriaanse’ manier van lesgeven nadrukkelijk meegenomen.

Er worden beeldende lessen ontwikkeld voor de midden- en bovenbouw. Dit zal resulteren in een aantal leskisten waarvan de inhoud aan de kinderen aangeboden kan worden. Bij de ontwikkeling van de lessen worden de vaardigheidslijn beeldend van de Lindenberg en de methode ‘Laat maar zien’ gebruikt als onderliggende structuur.

Voor kleuters en de onderbouw worden leskisten ontwikkeld die uitgaan van een procesgerichte manier van werken. Deze lessen zijn niet verbonden aan de Da Vinci-methode.

Meer informatie over de school: www.montessorinijmegen.nl