Brede School Dukendonck

Cultuuronderwijs verbinden aan schoolvisie

De Dukendonck is een Brede School met een actief cultureel programma. De afgelopen jaren heeft de school veel veranderingen doorgemaakt. CmK is voor de school een mogelijkheid om hernieuwd het cultuuronderwijs tegen het licht te houden.  De school vraagt zich af of het culturele programma nog voldoende afgestemd is op de visie van de school.

De school heeft meegedaan aan het 'CmK light-programma'. Dit betekent dat er met een cultuurwerkgroep hernieuwd gekeken is hoe het hele cultuuronderwijs te verbinden is aan de schoolvisie, met als doel om een nieuw beleidsplan te maken. Tevens worden er extra culturele activiteiten ingezet om nieuw beleid in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.

Meer informatie over de school: www.dukendonck.nl