Taalster

Speciaal onderwijs aan de slag met CMK

De Taalster is een school voor speciaal onderwijs en draagt haar missie “communiceren kun je leren” graag uit. Cultuuronderwijs draagt bij aan diverse uitdrukkingsvaardigheden voor leerlingen.

De school is gestart met een structuur van 4 wekelijkse blokken waar de diverse kunstvakken geborgd zijn. De wens van de school was om meer procesgericht te werken. Inmiddels krijgt deze wens vorm in de uitvoer van lessen Beeldend en lessen Muziek voor alle groepen. Dit schooljaar is gestart met een leerlijn Drama voor alle groepen.