NSV II

Muziek hernieuwd op de kaart

De Nijmeegse School Vereniging II (NSV2) is gestart met verbeteren van haar muziekonderwijs. Het doel is om het brede muziekvak met zingen, muziek maken, luisteren, noteren, bewegen en componeren hernieuwd op de kaart te zetten. De school maakte een start met muzieklessen in diverse jaargroepen, gegeven door muziekdocenten. De leerkrachten observeerden de lessen en gaven feedback over de gewenste richting van de lessen. Geleidelijk aan zijn de leerkrachten ook onderdelen van de muzieklessen gaan uitproberen.

Aansluiten bij thema's en Veilig leren lezen

In de onderbouw ontwikkelen muziekdocenten speciaal afgestemde muzieklessen bij de thema's van de verschillende groepen. Voorbeeldlessen van de vakdocenten inspireren de leerkrachten om zelf met de muzieklessen aan de slag te gaan. NSV 2 wil dat leerlingen uit de onderbouw actieve muzikale lessen krijgen aansuitend bij de thema's uit het dagelijks lesprogramma.

Uitproberen en keuze maken muziekmethode

Voor de bovenbouw werd gestart met het uitproberen van verschillende muziekmethodes. Lessen uit de muziekmethodes werden uitgeprobeerd door de leerkrachten. In studiebijeenkomsten werden methodes toegelicht en konden leerkrachten aangeven of en welke hulp zij willen van muziekdocenten. 

Inmiddels is naast het CMK-traject de school gestart met de Impulsregeling Muziekonderwijs.

 

NSV2 werkt graag aan talentontwikkeling van de leerlingen. Speciaal organiseren zij talentendagen:”Lamagedoe”. Iedere leerling kan twee keer een verdiepende workshop volgen van twee uur. Prachtige werkstukken zijn het resultaat, zie foto.