Michiel de Ruyter

DE MICHIEL GAAT VOOR SAMENHANG

'Niet apart maar samen', is niet alleen het motto van de Michiel de Ruyterschool, het zegt ook iets over de manier waarop Brede School Michiel met CMK haar verschillende schoolvakken wil benaderen. Zij gaat op zoek naar verbindingen tussen de kunstdisciplines en de overige vakken.

Beeldend en Drama

De school kiest voor de koppeling tussen de kunstvakken Drama en Beeldend met  woordenschat (onderbouw) en WO-vakken (bovenbouw). Door verbindingen te zoeken worden beide vakken in samenhang met elkaar aangeboden en snijdt het mes aan meerdere kanten. De kunstvakdocenten beginnen de lessen altijd met gezamenlijke openingssc√®ne waarbij de context van het thema wordt neergezet. 

Brede School

In het kader van de bredeschool-gedachte heeft de Michiel al vanaf het begin de grote lijn voor ogen: ze onderzoekt in hoeverre de leerlijnen van Beeldend en Drama een rol kunnen spelen in zowel de peutergroepen als in de naschoolse activiteiten, waarbij er bijvoorbeeld in ateliers verdiepend gewerkt kan worden aan de vakken.