Klein Heyendaal

Aan de slag met CMK

In gezamenlijke studiebijeenkomsten is met het team de uitkomst van de monitor besproken en gekeken naar de voortgang van receptieve en actieve cultuureducatie op de school. Belangrijke vraag was voor de school of de ingezette activiteiten nog aansluiten bij de leerlingen en de wensen van de leerkrachten.

Borging

Klein Heyendaal heeft een unieke borging voor cultuureducatie met vakdocenten voor beeldend, dans en muziek. Een erfgoed-lijn is uitgezet met culturele uitstapjes. Leerkrachten geven tekenles. Deze werkwijze wil de school tegen het licht houden. Doen we nog het juiste en waar zouden we veranderingen kunnen doorvoeren?

Inmiddels werkt de school in de bovenbouw met atelier-middagen waarin leerlingen een eigen keuze mogen maken voor een kunstdiscipline. 
In de onderbouw sluiten de kunstlessen aan bij de thema's.