Handboek scholing kunstvakdocenten

Samenwerking penvoerders CmK Gelderland

De afgelopen twee jaar hebben de penvoerders van CmK Gelderland samengewerkt bij het ontwikkelen van een scholing voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs in Gelderland.

Lindenberg Cultuurhuis, Cultura Ede, Gigant Apeldoorn, Kunstbedrijf Arnhem en Cultuur Oost hebben met extra subsidiegeld vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit twee trainingen ontwikkeld: 'Met kunst voor de klas' en 'Als kunst je vak is'.

Kennisdeling

Een belangrijk onderdeel van het proces was kennisdeling tussen de penvoerders, en het gaandeweg bijstellen en doorontwikkelen van de inhoud en aanpak bij de trainingen. Hiervoor werden de deelnemers bevraagd op hun ervaringen met de training, en de penvoerders gaven input over welke vaardigheden en kennis ze als nuttig en noodzakelijk beschouwden voor in de praktijk.

Een kijkje in elkaars keuken

De penvoerders zijn ook fysiek bij elkaar op bezoek gegaan, en hebben door de open uitwisseling veel kunnen leren van elkaars ervaringen uit de praktijk. Hierbij is er vooral gekeken naar de overeenkomsten, en niet zozeer naar de onderlinge verschillen. 

Resultaat

De trainingen 'Met kunst voor de klas' en 'Als kunst je vak is' zullen ook in de toekomst jaarlijks gegeven blijven worden. Op basis van de ervaringen en de gedeelde kennis van deze eerste twee jaar is er een handboek geschreven door de verschillende penvoerders. Een uitgave waarin de ontwikkeling van de trainingen en het proces van kennisdeling mooi inzichtelijk wordt gemaakt.

Het handboek ook eens bekijken? Download het hier!