CmK Extra

Plusateliers, Verlengde Schooldag en 'Het begint met de kunstvakdocent'

2020 was een bijzonder jaar, ook voor CmK. Naast de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor CmK 3 waren er dit jaar namelijk ook middelen beschikbaar in het kader van 'CmK Extra', voor kortlopende projecten en pilots, onder andere ter overbrugging van de coronatijd.

De Lindenberg heeft in het kader van CmK Extra gewerkt aan twee succesvolle aanvragen: voor de pilots van de Plusateliers en de Verlengde Schooldag op een aantal Nijmeegse scholen en een aanvraag vanuit de Gelderse penvoerders getiteld 'Het begint met de kunstvakdocent', in het kader van een gezamenlijk aanpak van de scholing van kunstvakdocenten in Gelderland.

Plusateliers

Vanuit de aanvraag voor CmK Extra zijn de Plusateliers gestart op de Vossenburcht, het Prins Maurits en de Dukendonck. Het Plusatelier is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) die goed met hun handen willen kunnen werken en hierin uitgedaagd willen worden.

In het Plusatelier staat het stimuleren van de eigen talenten, interesses en creativiteit van de leerlingen centraal. Bezig zijn met kunst maakt verwondering mogelijk. Leerlingen leren anders te kijken, ervaren het proces bewust en geven betekenis aan waar ze mee bezig zijn. Zo leren leerlingen trots te zijn op wat zij zelf vormgeven. Het bevorderen van dit creatieve talent geeft leerlingen een plus – vandaar de naam ‘Plusatelier’.

Meer weten over de Plusateliers? Neem contact met ons op: cmk@delindenberg.com

Verlengde Schooldag

Vanuit de aanvraag voor CmK Extra is een pilot met de Verlengde Schooldag gestart op de Zonnewende. In deze pilot worden verschillende niveaus van co-creatie met de leerkracht van de basisschool onderzocht.

Tijdens de Verlengde Schooldag worden er extra uren aan de schooldag toegevoegd, waarin de leerlingen meerdere weken rond een overkoepelend thema werken en zaakvakken en cultuuronderwijs aan elkaar worden gekoppeld. 

Door de Verlengde Schooldag krijgen de leerlingen ruimte om meer met kunst en cultuur te doen, en leren ze hun creatieve vaardigheden ook bij andere vakken te gebruiken: schoolvakken staan niet los van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden.

Meer weten over de Verlengde Schooldag? Neem contact met ons op: cmk@delindenberg.com

'Het begint met de kunstvakdocent'

Cultuur Oost, Cultura Ede, Gigant Apeldoorn, Lindenberg Nijmegen en Rozet Arnhem, de penvoerders van CmK in Gelderland, slaan de handen ineen voor het versterken van het Gelderse netwerk van kunstvakdocenten. Zo dragen zij gezamenlijk bij aan de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in de regio, wat zonder kundige vakdocenten niet mogelijk is. Ook voor het vergroten van het bereik van scholen en leerlingen is nu én in de toekomst voldoende capaciteit nodig om een duurzame verankering te realiseren.

Er gaan 2021 twee scholingstrajecten van start als pilot: 'Met je vak voor de klas', voor beginnende kunstvakdocenten, en 'Als kunst je vak is', een jaarlijkse verdiepingsscholing voor ervaren kunstvakdocenten in het speciaal en kansengelijkheidsonderwijs.

Meer weten over deze scholingstrajecten? Neem contact met ons op: cmk@delindenberg.com