De Muze

Cultureel zelfbewust

De Muze is tijdens de begeleiding vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit op zoek geweest naar meer samenhang in de verschillende vakken. Door cultuuronderwijs te koppelen aan wereldoriĆ«ntatie krijgen de leerlingen van De Muze inzicht in de eigen en andere culturen en worden ze zich bewust van hun eigen plek hierbinnen.

Onderzoekend leren

Op de Muze is er veel aandacht voor onderzoekend leren. Tijdens projecten, zo'n drie periodes van 3,5 week per jaar, gaan de leerlingen binnen thema's aan het werk met hun eigen onderzoeksvragen. De kunstvakken spelen hierbij een belangrijke rol.

Talen om je uit te drukken

Gastlessen en docentenworkshops bieden zowel leerlingen als leerkrachten handvatten om vanuit verschillende invalshoeken met een onderwerp aan de slag te gaan. Er is gewerkt aan doorlopende leerlijnen voor de diverse disciplines, waarbij zo veel mogelijk de koppeling gemaakt wordt met onderwerpen uit de WO-methode, zodat ook buiten de projecten de leerling op eigen wijze met de materie verder kan. Het belangrijkste doel is dat de leerling de beschikking krijgt over meerdere 'talen' om zich in uit te drukken.

 

De Muze is inmiddels gestopt met de begeleiding vanuit CMK en zal zelfstandig verdergaan op de ingeslagen weg. Tevens heeft ze als vervolg de Impulsregeling Muziekonderwijs aangevraagd en is daar voortvarend mee aan de slag gegaan.