Windroos Goffert

Afstemming op niveau

De school wil een doorgaande lijn in het cultuuronderwijs en dit koppelen aan thema’s van de wereldoriëntatie: “de Zaken van Zwijsen”. In 2018-2019 wordt gestart met muziek- en dramalessen voor alle groepen. Door themagericht te werken wil de school het woordenschatonderwijs verrijken. Belangrijk onderdeel is dat de vakdocenten ieder thema zullen inleiden met een toneelstuk waarbij drama en muziek centraal staan. De mogelijkheid zal gecreëerd worden dat leerkracht en/of leerlingen in geleidelijke opbouw gaan meespelen.
De lessen worden gedocumenteerd, zodat leerkrachten de lessen kunnen herhalen. In co-creatie met de leerkrachten en vakdocenten zal gezocht worden naar afstemming op de diverse niveaus van de leerlingen.