Prins Maurits

Woordenschat als speerpunt

Brede School Prins Maurits wil binnen het CMK- traject op zoek gaan naar een verbinding tussen kunstvakken en woordenschatonderwijs.
Daarvoor komt in alle groepen een kunstvakdocent Drama die soms in combinatie met een kunstvakdocent Beeldend en soms in combinatie met een kunstvakdocent Muziek op woordenschat afgestemde lessen komt geven. 
De twee docenten openen iedere les met een korte scène waarin de woorden in een rijke context worden gebruikt. 
De disciplinelessen die op deze scene volgen worden ook soms door de leerkracht gegeven, die op die manier weer begeleid wordt door de kunstvakdocent. 

Dit jaar is de school gestart met inhoudelijk de verbinding te zoeken tussen het onderschoolse en naschoolse aanbod.