Neerbosch-Oost

Cultuur speerpunt op Neerbosch-Oost

Goed cultuuronderwijs op Brede School Neerbosch-Oost betekent cultuuronderwijs in verbinding met wereldoriëntatie en taalonderwijs. De actieve cultuurlessen worden afgestemd op onderwerpen en begrippen van zowel taal- als WO-methodes.

Afstemming

Zo ontstaat er op deze school een afstemming tussen de actieve cultuurlessen onder schooltijd en de naschoolse culturele activiteiten. De school stelt zich ten doel ook al het receptieve aanbod (voorstellingen, museumbezoek, etc.) af te stemmen op de thema's van het taal- en WO-onderwijs.

Verlengde Schooldag

Eén van kenmerkende projecten op Brede School Neerbosch-Oost is de Verlengde Schooldag; het project waarbij de groepen 5 en 6 gedurende het project één dag in week een uur langer naar school gaan. Onder begeleiding van leerkrachten en kunstvakdocenten van de Lindenberg gaan de kinderen door middel van de kunstdisciplines Beeldend, Drama en Muziek aan de slag met de WO-thema's zoals de prehistorie, de Romeinen en de Middeleeuwen.

De school heeft naar aanleiding van het CMK-traject een duidelijke keuze gemaakt om de creatieve vakken te verbinden aan de W.O.-methodes, voor alle groepen. 

 

Brede School Neerbosch-Oost is inmiddels zelfstandig aan de slag om het beleid dat onder de vlag van CMK is ontwikkeld, verder te ontwikkelen.