Montessori Nijmegen

Cultuur en Da Vinci gekoppeld

Cultuuronderwijs verbinden en afstemmen op het kosmisch onderwijs, dat staat centraal op Montessori Nijmegen. Dat doet de school door een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs te ontwikkelen bij de thema's van de methode 'Da Vinci'.

Deskundigheidsbevordering en afstemming

De leerkrachten zijn binnen CMK zich nog meer gaan bekwamen in het lesgeven in de creatieve vakken. Muziek, dans en drama zijn de aandachtsgebieden. Dat resulteert enerzijds in deskundigheidsbevordering van de leerkrachten, die zich verder verdiepen in de didactieken van de verschillende kunstvakken. Anderzijds zorgt het voor afgestemde lessen van kunstvakdocenten, die in samenspraak met de leerkrachten tot stand komen. Ook wordt de inzet van nieuwe media niet geschuwd. 
De school heeft naar aanleiding van het CMK-traject een duidelijke keuze gemaakt om muziek en drama door vakdocenten te laten verzorgen, in co-creatie met de leerkrachten. Eén keer per jaar is er een discipline naar keuze, aansluitend bij een DaVinci-thema.