Het Talent

Het Talent ontdekt!

Op Het Talent werken we aan het ontwikkelen van vaardigheidslijnen voor de kunstvakken Dans, Drama, Beeldend, Literair, Nieuw Media en Muziek. Kortom: Het Talent zoekt het in de breedte.

Kunstvakken op maat

We zoeken naar de beste manier om alle kunstvakken inpasbaar te maken in het jaarprogramma, waarbij aansluiting gezocht wordt bij de pijlers van het TOM-onderwijs (Team Onderwijs op Maat).
Eén van de belangrijkste punten daarbij is het uitvoeren én digitaliseren van afgestemde muziek- en danslessen.
Inmiddels zijn ook diverse disciplines opgenomen in het kind-portfolio van de school.