Brede School Dukendonck

Cultuuronderwijs verbinden aan schoolvisie

De Dukendonck is een Brede School met een actief cultureel programma. De afgelopen jaren heeft de school veel veranderingen doorgemaakt. CmK is voor de school een mogelijkheid om hernieuwd het cultuuronderwijs tegen het licht te houden.  De school vraagt zich af of het culturele programma nog voldoende afgestemd is op de visie van de school.

De school zal vanaf seizoen 2018-2019 meedoen aan het 'CmK light-programma'. Dit betekent dat er met een cultuurwerkgroep hernieuwd gekeken gaat worden hoe het hele cultuuronderwijs te verbinden is aan de schoolvisie. Het doel is om een nieuw beleidsplan te maken. Tevens kunnen er extra culturele activiteiten ingezet worden om nieuw beleid in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.