De Wingerd

Beeldend op de kaart

Het kunstvak Beeldend steviger op de kaart zetten, dat is binnen het CMK-traject de belangrijkste doelstelling geweest van basisschool De Wingerd. 

Kennis maken

In de eerste jaren CMK kreeg de school regelmatig vakdocenten Beeldend over de vloer. De groepsleerkrachten maakten kennis met de online methode 'Laat maar Leren', het werken met de vaardigheidslijn Beeldend en een serie beeldende lessen die aansloot bij de thema's in de klas.
De jaren erop werd de inzet van kunstvakdocenten op De Wingerd gecontinueerd. Door naschoolse deskundigheidsbevordering werd het de leerkrachten duidelijk op welke manier zij zelf met de online methode en de vaardigheidslijn beeldend konden werken. Daarbij werd de focus enerzijds gelegd op het tonen van gemaakt werk (vitrines, lijsten, tentoonstellingen), anderzijds op het investeren in de beeldende faciliteiten van de school.
In de laatste fase van het CMK-traject heeft de school samen een doorlopende leerlijn Beeldend vorm gegeven. In iedere groep is er een werkbaar overzicht gemaakt van welke Laat Maar Leren lessen het beste aansluiten bij de kleuter-, Staal-  en W.O.-thema's. 

 

De Wingerd is inmiddels gestopt met de begeleiding vanuit CMK en zal zelfstandig verdergaan op de ingeslagen weg.