De Tovercirkel

DE TOVERCIRKEL MAAKT MUZIEK

Jenaplanschool De Tovercirkel in Malden is intensief aan het werk geweest met Cultuureducatie met Kwaliteit. In de afgelopen jaren heeft de school steeds meer het accent gelegd op goed muziekonderwijs. Muziekdocenten kwamen op school om muzieklessen te verzorgen die op thema's zijn afgestemd. Daarnaast hadden zij een taak in het begeleiden van de leerkrachten.

Muziek

Voor langere periodes zijn muziekdocenten verbonden aan de school voor het ontwerpen en uitvoeren van muzieklessen die afgestemd zijn op de thema's in de klas. Vanaf het derde jaar werd daarin ook een slag gemaakt naar de leerkrachten: zij werden begeleid in het zelf (vorm)geven van deze, op WO-methode DaVinci afgestemde, muzieklessen. De school zet deze kwaliteitsslag door in de vorm van de Impulsregeling Muziekonderwijs: met het binnenhalen van deze impulsregeling werkt de school ook buiten CMK de komende jaren door aan het verankeren van goed muziekonderwijs voor alle kinderen.