De Sterredans

Kunstdisciplines tegen het licht houden

De Sterredans is een Jenaplanschool, waar cultuuronderwijs onlosmakelijk verbonden is in het schoolprogramma.

De Sterredans wil kinderen van alle leeftijden leren kunst te maken en mee te maken. Door het creatief proces te verbeelden en te beleven leren kinderen op “eigen-wijze” zich uit te drukken in dans, drama, beeldend, muziek en nieuwe media. Het experimenteren, onderzoeken en vormgeven van een creatief proces is belangrijk voor de ontwikkeling van de creativiteit en sluit aan bij de basisvaardigheden van de 21ste eeuw.

De Sterredans wil met CmK de diverse kunstdisciplines hernieuwd tegen het licht houden. Vragen zijn geordend rond inhoud, didactiek en organisatie. Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen en wie en wanneer gaan we het doen?  De school is gestart met het implementeren van een doorlopende lijn voor muziek a.d.v. een digitale methode.