De Lanteerne

Jenaplanschool De Lanteerne zet in het kader van CMK haar muziekonderwijs centraal. Ieder CMK-jaar werkt de school verder aan een verankering van het muziekonderwijs in haar curriculum. Muziek op Maat is op school actief om muzieklessen te verzorgen die zowel aansluiten bij thema's, als betekenisvol zijn in het licht van Jenaplanonderwijs. Naast het geven van de muzieklessen coachen de muziekdocenten van Muziek op Maat de groepsleerkrachten in het geven van muziekles.

 

De Lanteerne heeft als vervolg op CMK de Impulsregeling Muziekonderwijs aangevraagd en zal de komende jaren het muziektraject kunnen vervolmaken.