De Hazesprong

De Hazesprong zingt en swingt

 

Muziekdocenten ontwikkelen speciaal afgestemde muzieklessen bij de thema's van de verschillende groepen. Voorbeeldlessen van de vakdocenten inspireren de leerkrachten om zelf met de muzieklessen aan de slag te gaan. De Hazesprong kiest ervoor een leerlijn muziek te verbinden aan het curriculum van de school.

 

Na het beƫindigen van het CMK-traject heeft de school besloten een vakdocent Muziek aan te stellen op de school. Deze verzorgt in co-creatie met de leerkrachten de muzieklessen.