De Geldershof

Op zoek naar kansen

In het najaar van 2018 is met de cultuurwerkgroep een inventarisatie gemaakt naar de stand van zaken op het gebied van cultuuronderwijs. De cultuurwerkgroep heeft met het team besproken op welke wijze zij het cultuuronderwijs op de school verder zouden willen vormgeven.

De Geldershof werkt vanuit de muziekimpuls met een muziekdocent die in co-creatie met de leerkracht om de week ieder groep muziekles geeft.
De leerkracht herhaalt of werkt met een variatie op de les de week erna. De werkwijze van de muziekimpuls zou het team graag willen inzetten voor beeldend. Het accent bij beeldend zou komen te liggen op het aanleren van nieuwe technieken en het gebruik van diverse materialen vanuit de procesgerichte didactiek. Kennismaken met een digitale methode en het op orde brengen van materialen en gereedschappen is een onderdeel van het traject. De Geldershof heeft een prachtig beeldend lokaal waar de lessen vanaf februari 2019 gegeven worden.

De wijze waarop de vakdocenten inhoudelijk met beeldend aan de slag gaan is vergelijkbaar als bij muziek. Voor de onderbouw wordt er aangesloten bij thema’s voor de midden- en bovenbouw zal dit onderzocht worden. De vaardigheidslijn beeldend van CmK Nijmegen zal als uitgangspunt gebruikt gaan worden.