Nutsschool Lankforst

De Nutsschool zet CMK-traject voort

Het CMK- traject voor de Nutsschool houdt in dat de school ervoor kiest om het cultuuronderwijs te laten aansluiten bij en te integreren met de thema's van OGO (Ontwikkelings Gericht Onderwijs). Daarvoor wil de school aan de slag met leervragen van leerlingen. Zij formuleren de leervragen rondom een gezamelijk gekozen thema.  Leerkrachten gaan vervolgens met kunstvakdocenten aan de slag om leervragen van leerlingen in een creatieve opdracht vorm te geven.

De Nutsschool sluit met CmK aan bij OGO. Op de studiedag in de Aldenhof Lindenberg gingen de leerkrachten zelf actief aan de slag met bodysounds en zingen om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan hoe CmK en de regeling muziekimpuls naadloos op elkaar kan aansluiten. De school maakt inmiddels gebruik van de Impulsregeling Muziekonderwijs.