De Akker

Creativiteitsontwikkeling centraal

De Akker wil met CmK werken aan creativiteitsontwikkeling bij leerlingen. De school wil samenhang en verbinding in de creatieve vakken m.b.v. doorlopende leerlijnen en nieuwe methodes. Centraal staat de discipline Beeldend.